แคตตาล็อกออนไลน์

  • สปริงปากกา

    สปริงปากกา โรงงานผลิตสปริงปากกา ผู้ผลิตจำหน่ายสปริงปากกากด สปริงดินสอกด ผลิตสปริงดันตัวหนอนใช้สปริงเป็นส่วนประกอบในการผลิตปากกาและดินสอ ขนาดลวด 0.8มม., 0.9มม. 1.0มม. ความยาวสปริงและคุณภาพตามสั่ง สำหรับโรงงานผลิตปากกาลูกลื่น-ปากกากดเจล โรงงานผลิตดินสอกด

    หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและจำหน่ายขดลวดสปริง

    ดูรายละเอียด